Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: “Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített név: Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft.
székhelye: 8200 Veszprém Kittenberger K. u. 17.
postai címe: 8200 Veszprém Kittenberger K. u. 17.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 123-456, +36 88 234-467
elektronikus levélcíme: zoo@veszpremvaros.hu
honlapja: www.veszprezoo.hu


(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:
Kulturális tevékenység, állatkert üzemeltetés

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Török László ügyvezető igazgató
postai címe: 8200 Veszprém Kittenberger K. u. 17.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 123-456, +36 88 234-467
elektronikus levélcíme: zoo@veszpremvaros.hu


(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Török László ügyvezető igazgató
postai címe: 8200 Veszprém Kittenberger K. u. 17.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 566-140, 566-141 (hétfő-péntek 8:16 óra között)
elektronikus levélcíme: zoo@veszpremvaros.hu, titkarsag@veszpremzoo.hu


(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Felügyelő Bizottsági tagok:
Dr. Pataricza György
Balogh Elemérné
Bóka Bence

(6.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Felügyeleti szerv:
hivatalos neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
postai címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 549-210
elektronikus levélcíme: vmjv@gov.veszprem.hu
honlapja: www.veszprem.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 88 549-210; vmjv@gov.veszprem.hu

Közhasznú tevékenység jogszabályai:
Ismeretterjesztés a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 76. § (1) bek.
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység - A lakosság egészségügyi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés 1997. évi CLIV.. törvény az egészségügyről 144. § (1)-(2) bek. Tudományos tevékenység, kutatás
Az állatkert a természet- és állatvédelmet szolgálja, az ismeretterjesztést, oktatást és nevelést az ott élő állatok folyamatos és szakszerű bemutatásával és tájékoztatással biztosítja. az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. § (5) bek
Nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Felnőttoktatás, Az állatkert a természet- és állatvédelmet szolgálja, az ismeretterjesztést, oktatást és nevelést az ott élő állatok folyamatos és szakszerű bemutatásával és tájékoztatással biztosítja. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. §.
az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. § (5) bek
Kulturális tevékenység Kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7 Kulturális örökség megóvása Kulturális örökség megóvása 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökségről 5. § (1) bek.
Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem A természetvédelemi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása Az állatkert a természet- és állatvédelmet szolgálja, az ismeretterjesztést, oktatást és nevelést az ott élő állatok folyamatos és szakszerű bemutatásával és tájékoztatással biztosítja. 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1) bek.;
az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. § (5) bek.
Sport támogatása (lovas sport) - Az egészséges életmód és szabadidő sport gyakorlása feltételeinek megtermetése, a gyermek- és ifjúsági sport támogatása 2004. évi I. tv a sportról 49. § c)-e)