Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

(1.) A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve: “Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített név: Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft.
székhelye: 8200 Veszprém Kittenberger K. u. 17.
postai címe: 8200 Veszprém Kittenberger K. u. 17.
telefon- és telefaxszáma: +36 30 6990870
elektronikus levélcíme: zoo@veszpremvaros.hu
honlapja: www.veszprezoo.hu


(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:
Kulturális tevékenység, állatkert üzemeltetés

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Török László ügyvezető igazgató
postai címe: 8200 Veszprém Kittenberger K. u. 17.
telefon- és telefaxszáma: +36 30 699 08 70
elektronikus levélcíme: zoo@veszpremvaros.hu


(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Török László ügyvezető igazgató
postai címe: 8200 Veszprém Kittenberger K. u. 17.
telefon- és telefaxszáma: +36 30 699 08 70(hétfő-péntek 8:16 óra között)
elektronikus levélcíme: zoo@veszpremvaros.hu, titkarsag@veszpremzoo.hu


(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Felügyelő Bizottsági tagok:
Daróczi Balázs
Némethné Károlyi Jolán
Kalocsai Réka Zsuzsanna

(6.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Felügyeleti szerv:
hivatalos neve: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
postai címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
telefon- és telefaxszáma: +36 88 549-210
elektronikus levélcíme: vmjv@gov.veszprem.hu
honlapja: www.veszprem.hu
ügyfélszolgálatának elérhetőségei: +36 88 549-210; vmjv@gov.veszprem.hu